יין שאוהב אנשים

יקב טוליפ נולד מתוך אהבה גדולה ליין
ואהבה גדולה לאנשים